Gezamelijke aanpak overlast Randmeren

Biddinghuizen - 16 juli 2013.  Om de drukst bevaren recreatieve vaarroutes in de Randmeren toegankelijk te houden, maait het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren deze zomer waterplanten in het Veluwemeer en Wolderwijd en – voor het eerst ook - in het Nijkerkernauw en Gooi- en Eemmeer.

Het Schap doet dit in opdracht van de 16 gemeenten tussen Hollandse Brug en Ketelbrug.

Donderdag 11 juli vertrokken vanuit Huizen en Bunschoten enkele botters met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies om een kijkje te nemen bij de maaiactiviteiten op het Eem- en Gooimeer.

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en houden het water helder. Watersporters in het gebied ondervinden echter grote hinder van de drijfvelden met fonteinkruiden, die meestal begin juli ontstaan. Haveningangen groeien dicht, de snelvaarbaan is niet meer snel te bevaren en boten en surfplanken komen vast te zitten in de waterplanten. In de Veluwerandmeren wordt al een aantal jaren, op kosten van de gemeenten die samenwerken in het Natuur- en Recreatieschap, een beperkte hoeveelheid waterplanten gemaaid.

Samenwerken aan beheer en onderhoud
De overlast in Eem- en Gooimeer is de laatste jaren explosief toegenomen. Reden voor de gemeenten in de ‘Blauwe As’ om een eerste stap te zetten het overlastprobleem structureel aan te pakken. Blauwe As en Schap Veluwerandmeren trekken in het kader van beheer en onderhoud dit jaar voor het eerst samen op. Als na het zomerreces alle 16 gemeenteraden akkoord gaan, vormen de gemeenten in het gebied van de Randmeren per 2014 een coöperatie. Zo wordt samengewerkt aan het beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen in het totale randmerengebied.

Watersportsector
Met het budget van de gemeenten kan het Schap dit jaar in de Randmeren ongeveer 200 ha maaien. Dat is slechts een deel van het totaal aantal hectares waarvoor een Natuurbeschermingswetvergunnnig is verkregen. Om de overlast in de toekomst op een nog grotere schaal aan te kunnen pakken, is naast de bijdrage van gemeenten ook geld nodig vanuit de watersportsector. Intensief overleg met HISWA en Watersportverbond moet uiteindelijk resulteren in een regeling, waarbij de watersporters jaarlijks een bescheiden bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud in de Randmeren.

Keuze waar te maaien
Om zicht te krijgen op de locaties waar overlast ervaren wordt, is een beroep gedaan op havenbeheerders, watersportverenigingen en watersporters in het gebied. In de aanloop naar de startdatum voor het maaien hebben jachthavens en zeilscholen, maar ook individuele recreanten, de coördinaten van de probleemlocaties aan het Schap doorgeven. Het Schap heeft vervolgens in samenspraak met vertegenwoordigers van de watersport-sector de voorkeurslocaties voor het maaien vastgesteld. Het gaat hierbij vooral om de havens en haveningangen van de eilanden en de wedstrijdgebieden. Op 8 juli is gestart met de maaiwerkzaamheden, die ongeveer drie weken in beslag zullen nemen. De te maaien locaties kunnen geraadpleegd worden op http://www.schapveluwerandmeren.nl.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2022, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat