Verkeersafwikkeling Six Flags verbeterd

Biddinghuizen - 12 juni 2002.  Vorig voorjaar vonden de infrastructurele aanpassingswerkzaamheden plaats rondom de entree van het attractiepark Six Flags Holland te Biddinghuizen.

Dit naar aanleiding van de fileproblemen die in het eerste jaar van Six Flags op met name de Spijkweg ontstonden. De infrastructurele aanpassingen werden naast bijdragen van Six Flags Holland BV en gemeente Dronten mede mogelijk gemaakt door een Europese en provinciale bijdrage van ruim € 40.000 uit het Europese programma voor Flevoland.

Begin dit jaar vond een eerste evaluatie plaats van de verkeersafwikkeling naar Six Flags gedurende het seizoen 2001. Bij dit onderzoek waren de politie, de gemeente, Six Flags en Rivièra Recreatie Centrum betrokken.

Aanzienlijke verbetering
Geconcludeerd is dat de uitgevoerde maatregelen tot een aanzienlijke verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid hebben geleid. In 2001 is nog slechts in beperkte mate sprake geweest van filevorming.

Deze filevorming vond plaats op de Elburgerweg en Spijkweg en had te maken met bijzondere activiteiten op en nabij Six Flags en tijdens de herfstvakantie. In de herfstvakantie werden deze veroorzaakt door het grote aantal bezoekers van Six Flags en een storing in de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Elburgerweg-Spijkweg.

Geen grote problemen in 2002
In zomer en najaar van 2002 worden geen grote problemen met betrekking tot de verkeersafwikkeling verwacht. Six Flags zal bijzondere aandacht (blijven) besteden aan een vlotte afwikkeling van het verkeer vanaf de toegangsweg naar de parkeerterreinen.

De provincie heeft toegezegd extra aandacht te besteden aan de afwikkeling op het kruispunt Elburgerweg-Spijkweg. In verband hiermee zal bijzondere aandacht worden besteed aan de werking van de verkeersregelinstallatie. Deze is verouderd en is de komende jaren aan vervanging toe. Tevens zal bij de bediening van de Elburgerbrug nadrukkelijker rekening worden gehouden met het aanbod van wegverkeer.

Bron: Provincie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2022, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat