Precisielandbouw en de optimale bodem speerpunten op Agrotechniek Holland

Precisielandbouw en de optimale bodem speerpunten op Agrotechniek Holland Biddinghuizen - 11 juli 2018.  'Precisielandbouw' en 'de optimale bodem' staan volop in de aandacht op de vijfde, jubileumeditie van AgroTechniek Holland. Dat gebeurt tijdens dagelijkse demonstraties aardappelen en bieten rooien, mais oogsten en niet kerende grondbewerking.

Maar ook in het SmartFarming paviljoen waar naast alles over drones, weertechnieken, GPS en sensortechnologie het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) de laatste stand van zaken in de precisielandbouw belicht.

Corné Kempenaar, precisielandbouw wetenschapper WUR: "Met dit NPPL-project wil het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de adoptie van precisielandbouw onder agrariërs versnellen. Dit jaar kregen zes akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijf aan de slag te gaan met plaats specifieke toediening van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen en plaats specifiek aardappelen poten. Op AgroTechniek Holland gaan we de missie van NPPL aan de brede bezoekersdoelgroep van ATH tonen en worden de zes kandidaten voor het tweede NPPL-jaar in 2019 bekend gemaakt."

Demonstraties Niet Kerende Grondbewerking (NKG)
In heel Nederland en op alle grondsoorten zijn inmiddels bedrijven die Niet Kerende Grondbewerking (NKG) toepassen en de bodembewerking hebben geminimaliseerd. Hoe kan Niet Kerende Grondbewerking op een praktische manier met beperkte machinekosten worden uitgevoerd? Dat ziet de ATH-bezoeker in de dagelijkse demonstraties Niet Kerende Grondbewerking. Daarnaast is er aandacht voor NKG zonder glyfosaat en machines die ondiep en met voldoende overlap kunnen afsnijden.

Aardappeldemonstraties en seminar voor aardappeltelers
Opbrengstmeting bij tien verschillende aardappelpercelen met het ras Innovator door heel Nederland en dus met verschil in neerslag en bodemstructuren wordt belicht tijdens de dagelijkse aardappeldemonstraties op ATH. Ter afsluiting van de aardappeltour is er voor aardappeltelers een seminar waarin onderwerpen als het groeiseizoen van aardappelen, bemesting, teelttechnieken, weerstations aan bod komen en waar marktspecialisten hun visie geven over de te verwachte prijsvorming van aardappelen voor het komende seizoen.

Velddemonstratie 'Slim vermijden bodemverdichtingen'
Hoe kan bij bieten- en maisoogst en voorjaarsbewerkingen op vochtige ondergrond rijschade en schadelijke bodemverdichtingen voorkomen worden? Hoe kan met aangepaste oogst- en transportsystemen en wielinstellingen bij de bieten en maisoogst met bodembelasting geminimaliseerd worden? Hoe gebruik je bodemsensing technieken voor bepalen van draagkracht en effecten in bodemverdichting van berijding op natte en droge ondergrond?
Op het demoveld bieten oogsten ziet de ATH-bezoeker de nieuwste bietenrooiers, zelfrijdende overlaadwagens zoals getrokken tandem en tridem overlaadwagens, luchtdrukwisselsystemen en rups onderstellen en de nieuwste bodemvochtsensoren. Alles wordt toegelicht door specialisten die alles kunnen vertellen over de praktijk, techniek, het gebruik van bodemvochtsensoren bij bodemobjecten, bodemeigenschappen, verbetering van de ontwatering en draagkracht etc.

Alles wat boeren boeit
Van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september 2018 staat het Walibi-expositieterrein in Biddinghuizen kortom weer vier dagen lang in het teken van 'Alles wat boeren boeit'. Akkerbouwers, melkveehouders, loonwerkers, boeren met een gemengd bedrijf en iedereen die werkzaam is in de landbouw ziet er naast de uitgebreide demonstraties de nieuwste trekkers en machines, alles over trekkerbehendigheid en de allernieuwste trekkermodellen voor testritten op het Trekkerparcours. Alle actuele informatie is te vinden op www.agrotechniekholland.nl.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2022, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat