Omgevingsvergunningen Biddinghuizen week 2 en 3

Omgevingsvergunningen Biddinghuizen week 2 en 3 Biddinghuizen - 19 januari 2022.  De Gemeente Dronten heeft een aantal vergunningen verleend en één geweigerd en nieuwe aanvragen voor vergunningen binnengekregen. Ook zijn aanvragen ingetrokken en heeft de Gemeente meer tijd nodig voor een beslissing over één dossier.

Dat blijkt uit de openbare bekendmakingen. Het gaat in en om Biddinghuizen onder andere om het plaatsen van een serre en een dakraam, het kappen van een boom, bouwen van recreatiewoningen, plaatsen van een sanitair unit en een woonunit.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 29 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:
– Bijsselseweg 11-61, het plaatsen van een serre
– Uitloper 38, kappen van een boom
– De Wierse 19, plaatsen van een dakraam aan de voorkant

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:
In de periode van woensdag 5-12 januari zijn op verzoek van de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken:
– Olsterweg 30, verhuren van de woning aan studenten
– Kubbeweg 1, brandveiligheid
– Uitloper 38, kappen van een boom (aanvraag uit 2021)

Verlenging beslistermijn
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
– Waterparc Veluwemeer Biddinghuizen, bouwen van 14 recreatiewoningen 'woody' kavels 174 t/m 187

Genomen besluiten reguliere aanvragen
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft genomen:
– Strandweg 1, plaatsen van een sanitair unit (nabij veld rietzanger, kad. sectie f 144) – verleend
– Staverdense Beek, plaatsen van een tijdelijke woonunit op kavel ac – geweigerd
– Uitloper 38 Biddinghuizen, kappen van een boom – verleend

Inzage
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website http://www.dronten.nl.

Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© Copyright 2022, de Flevoboulevard. Alle rechten voorbehouden. Realisatie: Sybit | Software op Maat